Una gran empresa

En el marc de la xarxa industrial de la zona, la Impremta Pagès, esdevé al llarg de 75 anys d'història i de tres generacions, una de les indústries més sòlides de la comarca. I en el marc català, esdevé un referent tant per la seva autosuficiència en el sector, com per ser una empresa familiar moderna i modèlica.

L'autosuficiència permet una millor agilitat en la producció dels impresos així també un major control dels processos dels treballs. A la vegada permet fer un control de qualitat de cada treball des del començament fins que obtenim el producte acabat. Aquesta  eficiència queda reflectida en benefici del client amb un menor cost unitari per producte acabat.