Informació legal

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, IMPREMTA PAGÈS SL l’informa que és el titular del lloc web WWW.IMPREMTAPAGES.COM. D’acord amb l’exigència de l'article 10 de l’esmentada llei, IMPREMTA PAGÈS S.L. exposa la següent informació:
el titular d’aquesta pàgina web és IMPREMTA PAGÈS SL, amb CIF B17207945 i domicili social al C/ CAN PLANES PARATGE CAN AULET S/N 17160 ANGLÈS. Pot contactar amb IMPREMTA PAGÈS SL mitjançant el formulari de contacte d’aquesta pàgina web.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per, accés a i l’ús de les pàgines web d'IMPREMTA PAGÈS SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació per les pàgines de IMPREMTA PAGÈS SL, totes les condicions d’ús establertes, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Les pàgines web d'IMPREMTA PAGÈS SL proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

    La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis creats per IMPREMTA PAGÈS SL per accedir a certs continguts o serveis oferts per les pàgines web. També serà responsable de l'ús que doni a les claus d’accés que hagi obtingut omplint els formularis esmentats.

    L’ús de de la informació, els serveis i les dades ofertes per IMPREMTA PAGÈS SL, contràriament a allò disposat per aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les pàgines web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

IMPREMTA PAGÈS SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en els seus llocs web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

IMPREMTA PAGÈS SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany respecte als usuaris de les seves pàgines web que pugui derivar-se de la navegació pels seus llocs web. En conseqüència, IMPREMTA PAGÈS SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pogués patir l’usuari per la navegació per Internet.

MODIFICACIONS

IMPREMTA PAGÈS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut de les seves pàgines web. Tant pel que fa als continguts d’aquestes pàgines web, com en les seves condicions d’ús o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions es podran realitzar, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la pàgina web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

RESERVA DE COOKIES

Veure la Política de cookies par més informació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos i imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per se o com a cessionària, a IMPREMTA PAGÈS SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol. Serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la propietat intel·lectual, es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les pàgines web d'IMPREMTA PAGÈS SL sense el seu consentiment exprés.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

IMPREMTA PAGÈS SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i els seus continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

La relació entre l’usuari i IMPREMTA PAGÈS SL es regirà per la normativa espanyola vigent i els jutjats o tribunals propis de la localitat de GIRONA seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i IMPREMTA PAGÈS SL.