Un equip professional al servei del client

Més de 50 professionals constitueixen la plantilla de l'empresa. Amb una barreja heterogènia entre experiència i joventut, tots ells amb coneixements en el món de les arts gràfiques. Formats per assessorar al client nou i tots els milers de clients que fa molts anys confien en l'empresa. Anualment Impremta Pagès, promou cursos de millora per al personal treballant per àrees i departaments per tal d'aconseguir un factor humà en millora continuada.