Impressió

La qualitat final d’impressió d’un producte gràfic neix a la preimpressió. Totes les nostres màquines d’impressió estan dotades de la tecnologia CIP4 que permet la transferència automàtica dels paràmetres de cada treball des del software de preimpressió a les màquines d’impressió.

Totes les màquines instal·lades a la Impremta Pagès, són marca Heidelberg, un referent mundial en el sector de les arts gràfiques. Actualment les màquines de la Impremta Pagès, sumen un total de 25 cossos d'impressió, amb mides que van de 10,5x14,5 cm fins a 75x106 cm, amb una capacitat productiva de més de 20 tones diàries.