Política de gestió

 

IMPREMTA PAGÈS, S.L. ha establert la seva Política de Gestió orientada a aconseguir la màxima satisfacció dels seus clients i garantir la qualitat en l'activitat d'IMPRESSIÓ DIGITAL I OFFSET que duu a terme, i assumir el seu compromís amb els aspectes socials i ambientals i contribuir activament al desenvolupament sostenible mitjançant l'aplicació de Bones Pràctiques Ambientals en totes les activitats que desenvolupa.

Mitjançant el Sistema Integrat de Gestió, treballem cap a un millor comportament ambiental proporcionant una dinàmica de treball estructurada per a la consecució de la millora contínua i assegurant en tot moment el compliment amb les Normes i requisits legals d'aplicació i amb els altres requisits que puguem subscriure.

Les bases principals de la Política són:

  • Utilitzar els mitjans més adequats per a conèixer i actualitzar les necessitats i expectatives dels clients que serviran de base per a establir requisits del servei i assegurar la satisfacció de les mateixes.
  • Prevenció de la contaminació derivada de tots els aspectes ambientals generats a conseqüència de la seva activitat.
  • Procurar els recursos tecnològics més innovadors i nets, en la mesura que la seva rendibilitat econòmica o estratègica es consideri provada i que els recursos disponibles ho permetin.
  • Formació, informació i sensibilització als treballadors, col·laboradors, proveïdors i subcontractistes, i qualsevol persona que pugui actuar en nom de la nostra empresa, amb la finalitat d'integrar-los dins dels mètodes i procediments documentats, i en les Normes de referència aplicables que assegurin la qualitat i el respecte ambiental.
  • Establiment de mesures preventives que evitin l'aparició de no conformitats i de procediments de millora contínua que proporcionin un increment de la qualitat i fomentin, quan sigui econòmicament viable, l'ús de les millors tècniques disponibles.
  • Revisió periòdica d'aquesta Política per tal d'adequar-la contínuament.

La Direcció, es compromet totalment amb aquesta Política, que es troba a disposició dels treballadors i de totes les parts interessades pel seu coneixement, i que s'utilitza com a marc de referència per a la definició de la Planificació Estratègica.

 

Juny 2017